سیمای خوشبختی

به نام خدا 

..:: سیمای خوشبختی ::.. 

عوامل اعتقادی : توحید ، نبوت ، امامت ، معاد

عوامل عبادی : عبادت خداوند سبحان ، ذکر و یاد خداوند ، قرائت قرآن ، نماز

در مسجد ، تهجد و شب زنده داری ، روزه

عوامل خانوادگی : مادر عفیف ، نیکی به والدین ، همسر صالح

عوامل اجتماعی : همنشینی با نیکان ، ترحم بر مردم ، مصلح گمنام ،

 مردم شناسی ، مردم داری ، عدالت ، عزلت

عوامل اخلاقی : قلب پاک ، غلبه بر هوای نفس ، تقوا ، ترس از خداوند ، زهد

و پارسایی ، توبه ، گریه بر گناه ، اخلاص ، تواضع  اطاعت از خداوند ، اخلاق و

سیرت نیکو ، عمل صالح ، عمل به سنن الهی ، صبر ، قبول نصیحت ، آرزوی

 کوتاه ، ترک شهوت ، حفظ زبان ، راستگویی ، قناعت ، سپاسگزاری نعمتها ،

شکوه و وقار ، غلبه بر خشم و حسد

عوامل علمی : تحصیل دانش و علوم دینی ، عمل به علم ، تعلیم و تعلم

 دانش ، احترام به علماء

عوامل اقتصادی : کسب حلال ، کفاف ، انفاق مال ، صبر بر فقر

عوامل نظامی : جهاد و شهادت

 

آموزگار مهربانی

/ 0 نظر / 13 بازدید