مقاله اعتراف میکنم

محمدی جهت نیل به من زنجیر و قلعه اسارت نفساتی و مادی و اماره و استبداد و استعمار را در هم شکسته و به من ملحق شدند . آن آزادی که حر بن ریاحی رحمه الله علیه اعتقاد راسخی پیدا کردو از یوغ استعمار و ظلم و هواپرستی و مقام پرستی گریخت و به منزلگاه ابدی و محدوده دینی  من رسید, الحق که رسیدنی بود, که رسید
و امام حسین (ع)گلوی دلبند ششماهه و اکبر و قاسم ناکا مش را بخاطر آزادی ازحصرو دژ تما می لذات مادی و منافع شخصی وقومی گروهی , ما سوی الله ومساله امر به معروف و نهی از منکردرمقابل تیغ و کمان حرمله قرار داد
و آن عباس رشید و دلاورو سقای لب تشنگان, مبنی بر عدم وابستگی به مقام و ثروت و دین غیر الهی و آزادی غیر دینی و طاغوتی و دفاع از حریم اهلبیت نبوت و تمسک به قرآن و مبارزه با یزیدیان دین زدا ,و تابع آزادی مطلق حیوانی, دستهایش را از دست داد
و آن علی(ع) که بخاطردفاع از حریم دین اللهی و رسول اکرم و  امامت و ولایت و رسیدن به آزادی مبتنی بر  دین خداوندی سالها خانه نشین شد تا  بر دین پیامبر عظیم لطمه ای وارد نشودو آن فاطمه به منظور حاکمیت عدالت ,آزادی دینی,مقاومت در برابر هتک حرمت مقام ولایت پهلویش شکست و محسن اش را از دست داد
جوانان غیور این مرز و بوم جهت نیل به آزادی اسلامی و بر  افراشته شدن پرچم اسلام در سراسر گیتی و دفاع از اسلامیت و جمهوریت ایران آزاد ,هشت سال در دشت و صحرا ی وحشتناک با  تمامی ابر قدرتهاجنگیدند و پیروز شدند
 اکنون با  شرمندگی و با مظلومیت اعتراف می کنم که از نام من تفسیر به رای شده و بوسیله نام من روشها و سنت غربی  در جامعه اسلامی بدعت  گذاری شده است و گروهی معنی و مفهوم مرا بدرستی یاد نگرفته اند بلکه معنی و مفهومی به شرح ذیل در ذهنشان تداعی شده است  
      تعبیرخواب از من (آزادی یعنی تجاوز به حریم اعتقادات,آشوب , هر کاری که منافع فردی یا گروهی رامنجر شود ,دین را افیون و تریاک و خطر دانستن( به اصطلاح ترکی خوخان عمومعرفی کردن) ,اعتقاد به اینکه  حسین (ع)در سایه خشونت رسول اکرم کشته شده است,هتک حرمت فاطمه پهلو شکسته و علی (ع)شهید با ضربت شمشیر آزادی مطلق غیر دینی ,امام(ره)که آورنده ارمغان آزادی را به موزه سپرده  و افکار ایشان را به قدیم و عقب مانده نسبت دادن,صدور مجوز امکان جنگیدن با خدا , هتک حرمت امام ولی عصر (عج) وعدم اعتقاد به ولایت وقانون گریزی ,  تقدم مصلحت خود بر دیگران , اعتیاد ,تجاوز به حریم ناموس دیگران ,باور باور های بیگانگان ,اعتقادات دینی و ملی را تهجر و خرافات تبلیغ کردن , ساخت و ساز فیمهای  مستهجن و اخذ جوایز بین الملی به خاطر عدم رعایت حجاب اسلامی , منع حجاب  ماهواره  اصلاحات مغرب زمین و000
تعبیرخود,خودآزادی ( آزادی یعنی آزادی بیان اندیشه وتفکر,آزادی قلم در چارچوب ومحدوده قانون, دین, مصلت جامعه
من(آزادی)  بعنوان یک ارزش ملی و دینی با فریاد ((هل من ناصر)) هشدار می دهم که ای مردم فهیم و دیندار و غیرتمند و  ای پدران و مادران عزیز تعدادی لباس آزادی را به تن کردند , و با این لباس باتفکر و اندیشه غیر دینی , فرزندان عفیف  تان را به یغما برده اند و عناصر اعتقادی و دینی و نیاکان آنا ن را متزلزل نموده اند و مد غرب زمین را بوسیله لباسها , ولگردی , فرار به  ارمغان آورده اند  جوانان را به مواد مخدر آلوده کردند , , و در صدد حذف اسلام محمدی بر آمدند و چنین وانمود کردند که رعایت شئونات اسلامی نوعی تفکر متهجرانه است               وظیفه آزادی  اعتراف و هشدار است و بس

/ 0 نظر / 7 بازدید