خدمات قابل ارائه در پست بانک قصابه(بانک دولتی و جزء شبکه شتاب)

خدمات قابل ارائه در پست بانک قصابه(بانک دولتی و جزء شبکه شتاب(

افتتاح حساب جاری جهت دریافت دسته چک

افتتاح حساب قرض الحسنه

واریز جرائم راهنمایی و رانندگی با دستگاه خودپرداز

افتتاح حساب کوتاه مدت(سود روز شمار 10 درصد(

افتتاح حساب بلند مدت یکساله( سود 15 درصد(

صدور پست بانک کارت(کارت عابربانک) برای کلیه حسابها(کارت جزء شبکه شتاب و بانک دولتی پست بانک ایران(

وصول چکهای کلیه بانکها (از طریق خواباندن چک در حساب شخصی صاحب حساب(

انتقال وجه به صورت آنی از کلیه کارتهای عضو شتاب تا سقف 15 میلیون تومان

دریافت کلیه قبوض مصرفی( قبوض آب، برق، گاز، تلفن ثابت، تلفن همراه(

ارائه دستگاه کارتخوان ثابت و سیار و لن دار

ارائه خدمات از طریق عابربانک ( عابربانک متعلق به بانک دولتی پست بانک و متصل به شبکه شتاب(

اختضاص رمز دوم برای کارتهای عابر بانک پست بانک

تعییر رمز کارت

نصب نرم افزار اینترنت بانک و همراه بانک با قابلیت انتقال مبلغ ۵۰میلیون تومان بصورت روزانه

 

 

جهت افتتاح حساب و بهره مندی از کلیه خدمات بانک دولتی پست بانک ایران با به همراه داشتن مدارک زیر به پست بانک قصابه  مراجعه فرمایید:

اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه

مبلغ اولیه جهت افتتاح حساب

 

 

 

/ 0 نظر / 88 بازدید