آیاشیطان موحد بوده و اکنون نیز موحد است

ج : هرچند شیطان در ابتدامشرک نبوده ؛ زیرا شرک عبارت از این است که براى خداى تعالى شریکى در خلق یا درطاعت یا در عبادت قرار دهند و این نوع شرک در شیطان نبوده ، اما بدتر از شرک ، ((کفر)) است ؛ زیرا کفر، ترک نمودن اطاعتحقتعالى از روى عناد و استکبار است و به نص قرآن مجید، شیطان کافر بوده که بدتر ازمشرک است . (... اَبى وَاسْتَکْبَرَ وَ کانَ مِنَ الْکافِرینَ).(34)
خلاصه جواب آنکه شیطان از اول کافر و سپس بشر را به کفر وادار کرد و نیز مشرکشد و بشر را به انواع شرک وادار کرد و از اول تا حال یک لحظه ایمان به خدا نداشتهاست و اگر گفته شود که شیطان ، خداوند جهان آفرین را قبول داشته ، تنها از اطاعتامر او مخالفت ورزیده ، در پاسخ مى گوییم تنها تصدیق به اینکه جهان هستى راآفریدگارى است ایمان به خداوند نیست ؛ زیرا ایمان به خداوند به این است که خود وتمام اجزاى عالم را آفریده شده و روزى داده شده و تربیت شده خداوند بداند و هستىخود و حیات خود و تمام شؤ ون خود و سایر اجزاى عالم را از خداوند بشناسد و خود وموجود دیگرى را مستقل نداند و تنها خداوند را مستحق پرستش بشناسد و از این روى براىپروردگار خاضع و متواضع و خاشع گردد، چنین شخصى مؤ من به خداوند است

/ 0 نظر / 6 بازدید