طرز تفکر مهم است

پیرمردی گفت:

مداد پاک کن ها را برای کسانی ساخته اند که اشتباه میکنند

جوانی گفت:

مدادپاک کن ها برای کسانی ساخته می شوند که خواستار تصحیح اشتباهاتشان هستند

نظر شما چیست ؟

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

/ 0 نظر / 17 بازدید