(شهر قصابه )قصابه گمنام تاریخ (مالک فصیحی)

باغ شهر قصابه ، شهر زیبا و قشنگ استان اردبیل و محل گردشگران است وشهر قصابه در استان اردبیل و در قسمت غرب شهرستان مشکین شهر واقع شده و از شمال شرقی به روستای احمد بیگلو و از شمال به روستای کوجنق و از جنوب به روستای خراوان و از جنوب شرقی به روستای خورشیدآباد(چتز)وازطرف غرب به روستا های خنجر و حبشه واز شرق به روستا های حیق ومزرعه خلف منتهی می شود

▪هلیک اوتو عاراغی : عرق آویشن یا کاکوتی ، برای رماتیسم و درد اندامها تجویز میشود .
▪ یارپیز گولو عاراغی : عرق گل پونه ، برای هر نوع دل درد به کار میرود .
▪ بوی مادران عاراغی : عرق بومادران برای اسهال مفید است .
▪ سی بیر قویروغو ( هووه جووه ) : ماهور ، از این گیاه مرحم برای زخمها درست می کنند▪ شیرین بیان ، برای زخم معده مفید است .
▪ چله داعی : نوعی علف است که برای درمان شکستگی ها به کار می رود .
▪ نار قابیغی : پوست انار ، دمل دندان را باز می کند .
▪ بابانه ک : گل بابونه ، برای رفع درد دل بچه ها مفید است .
▪ جین جیلین : نوعی دانه وحشی است که برای درمان فتق به کار می رود .
▪ امن کومه جی : پنیره ک ، این گل را با بنفشه و گل کدو و گل ختمی مخلوط کرده و آن را چهل گل می گویند که مصرف عمده اش در دل درد بچه هاست
▪ ته زه ته ره ( ته ره توره ) : شاهی یا ترتیزک ، برای اگزما و زخمهای علاج ناپذیر و سودا مصرف میشود .
▪ لاغ لاغا : به زه ره ک را در هاون میکوبند با مقداری شیر می جوشانند و روی دمل می گذارند . این مرحم را لاغ لاغا می گویند .
▪ خانیم ساللاندی : تاج خروس برای شاش بند موثر است .
▪ ایت ایشیگی : باد باد ، ریشه اش برای زخم معده و تخمش برای تقویت قوه باه مصرف می شود .
▪ جاجیخ : زینان ، برای تقویت کبد با عسل می خورند .
▪ قوش اوزومو : تاجریزی ، برای دندان درد مصرف می شود .
▪ قالقان توخومو : گل پر ، برای دل درد مصرف می شود .
▪ میر تیکانی : آدو ، برای درمان سوزاک به کار می رود .
▪ قوش ابه یی : نوعی علف است که برای دفع کرمک و سایر انگلها به کار می رود .
▪ بویور تیکانی : نوعی علف است که میوه اش را برای تقویت می خورند .
▪ گیلد گیلدی : نوعی علف وحشی است که دانه هایش را درون آش بیماران می ریزند .
▪ بویاخ : رناس ، ریشه اش را در شکستگی مصزف می کنند .
▪ جه نه وار پیسداغی یا قولاغا پیسدان : دنبلان ، دانه هایی هستند شبیه لیموی خشک که وقتی فشار دهند گردی نرم شبیه دود بیرون می دهد که با استشمام آن خون دماغ بند می آید .
▪ چیت لیخ : کاسنی ، تخم و گل آن برای دل درد مفید است .
▪ ای دیلقاج : ریشه گیاه وحشی است که برای شفای زخمهای داخل دهان مفید است .
▪ قه ره قات : گیاهی است که برای فشار خون مفید است .
▪ قه ره چؤره ک اوتو : سیاه دانه ، در خونریزی های زنانه مفید است .
▪ اولیک توخومو : تخم گیاه وحشی است در بیشتر ناراحتی ها از روی حدس مصرف می کنند .
▪ نوروز گولو : عطرش مفید است و مانع زکام می شود .
▪ دانا اشاغی : گیلو ، بیشتر جنبه غذائی دارد و در کته می ریزند .
▪ قه ره حیله : حلیله سیاه ، برای رفع دل درد و یبوست نافع است .
▪ توکلی جه : برای خیالات و جنون مفید است .
▪ کره وه له : گیاهی است که با شیر زنان مخلوط کرده به بچه می دهند تا دل دردش درمان یابد .
▪ یوغشان : علف وحشی کوهستانی است که در رفع انگل فوق العاده مفید است .
آویشن تقویت معده وکبد-نفخ شکم -عفونتهای روده-حالت تهوع واستفراغ-
استقدوس مقوی قلب واعصاب-آ سم-سرگیجه-میگرن-دردمفاصل-نقرس-نزله-
اسفرزه اسهال خونی وساده-التهاب کلیه ومثانه-خلط آور-یبوست های مقاوم-
افتیمون ارامبخش-سوداوبلغم-لرزش های عصبی-
افسنتین خلط آور-صفرا-پاک کننده سینه و ریه-مقوی بدن-معرق-مدربول وحیض -
انقوزه ضدقولنج-بادشکن-ضدتشنج-ضدآسم-
اکلیل کوهی طپش قلب -آسم-ورم کلیه-صفرا- یرقان-نارسایی کبد-
اکالیپتوس ضدعفونی کننده مجاری تنفسی -خلط آور-معالج زکام-
انیسون سو هاضمه-بازکننده برونشها-ضدخفقان-ضد نفخ-بیماریهای زنانگی-
بابونه سردردهای عصبی-اشتهاآور-صفرابر-ضدکرم-ضدعفونی روده-
بادرنجیوبه تقویت قلب واعصاب-نشاط آور-استفراغ دوره بارداری-چنگ زدگی معده-
بارهنگ نرم کننده سینه-بیماریهای کلیه ومثانه-تصفیه کننده خون-
سنا مسهل-ملین-تخلیه سموم روده-یبوست های حادومزمن-
بومادران مقوی قلب واعصاب-بواسیر خونی - نارا حتی های زنانگی-دل درد -
بهار نارنج اختلالات عصبی-طپش قلب-سردردوبیخوابی-
بهدانه درمان خشکی سینه وگلو-گرفتگی صدا-
ترنجبین زردی -گرمی-سرخک-مخملک-تسکین عطش-
تخم گشنیز سوهاضمه-مقوی معد ه-بوی بددهان-
تخم شنبلیله کم خونی-قند خون-چربی خون-محرک اشتها-
ثعلب تشنج-خلط آ ور-ورم کلیه-تورم روده ها -
اکلیل کوهی گلودردوسرفه-اسهال ساده کودکان-
چهارگل سرماخوردگی-برونشیت-زکام-ناراحتی های تنفسی-
خاکشیر اوریون-تب بر-ملین-صفرابر-اشتهاآور-رفع عطش-
خرفه خونریزی سینه-کرم کدو- دردمثانه-سنگ کلیه-زخم روده-
رازیانه اشتهاآور-ضدنفخ-ازدیاد شیر-تنظیم قاعدگی-
ریوند تقویت کبد-صفرا بر-درد کلیه-ضد تب-ضد نفخ-
زر شک صفرابر-تصفیه کننده خون-رفع فشا خون-تقویت کبد-
زوفا بادشکن- آسم-سرفه-ورم ریه-
سداب بواسیر-ضددردهای قولنجی وزنانه-
سعد اعصاب-حافظه- مقوی معده-تقویت لثه-
سماق صفرا بر-حالت تهوع-خونریزی سینه- اسهال مزمن-
سنبل الطیب تقویت قلب-اعصاب-بیخوابی-سردرد-سکسکه-
سیاهدانه ازدیاد شیر-بادشکن-نارسایی طحال-عطسه-
شاتره مقوی معده-مدر-صفرابر-محرک اشتها-
شیر خشت ملین-سرفه-سرخک-زردی-تب بر-
شیرین بیان زخم معده و اثنی عشر- ملین مزاج-تنگی نفس-سرما خوردگی-
شکر تغار ملین-سرفه-خشکی گلو-
عا قرقرها لکنت زبان-لغوه-فلج-رعشه-صرع-
عناب ملین-زکام-برونشیت-تصفیه خون-فشار خون- خنکی مزاج-
فوفل قابض-تقویت لثه- امراض دهان-سستی کمر-مقوی قلب-
فلوس ملین-پاک کننده سموم روده-برفک وافت دهان-
قراقات فشار خون-اوره-مرض قند-تصفیه خون-
قرنفل مقوی قلب-معده-اعصاب-گوا رش-وسواس-بد بویی دهان-
کاسنی تقویت کبد- پاک کننده مجاری ادراری-تب بر-
کاکل ذرت سنگ کلیه -مثانه-صفرا-التهابات نقرس ومفاصل-
کتیرا نرم کننده پوست دست وصورت-موخوره-
کندر مقوی قلب-حافظه-صاف شدن صدا-ضد خلط خونی-
گل بنفشه سینه درد- سرفه-تب بر-ملین-سرخک- حصبه-آرامبخش-
گل ختمی گرفتگی صدا-خلط آور-ورم حنجره-سرما خوردگی -
گل گاوزبان تقویت قلب-اعصاب-بیخوابی-نشاط آور-
گل همیشه بهار کشنده کرمهای دستگاه گوارش-غلظت خون-اسهال-صفرا-
مرزنجوش اعصاب-تنگی نفس- زکام-لرزش اعضا-دردشقیقه-میگرن-
مریم گلی دردمفاصل-تشنج-قند خون-چربی-فشارخون-بیماریهای زنانه-
نعنا مقوی معده واعصاب-ضد تهوع-سوهاضمه
بابونه : ازگل های آن , دم کرده خوش طعم و آرام بخشی درست میشود که خواب آور بوده . داروی مفیدی برای سوء هاضمه است
 رازیانه : تخم های این گیاه برای درمان ناراحتی گوارشی ایتفاده میشود
 زوفا : از لین یاه برای درمان بیماری سینه و بیماری های دشتگاه گوارشی استفاده میشود
 بادر نجبویه : از برگ این گیاه برای درست کردن چای تقویت کننده و ضد افسردگی استفاده میشود
 گل همیشه بهار : یک گیاه قابض کننده است که در مصرف داخلی برای مشکلات گوارشی یا زخم دهان به مار میرود .کرمی که از این گیاه درست میشود برای درمان مشکلات پوستی , به صورت مصرف خارجی استفاده میشود.
 مریم گلی بنفش : برگ های این گیاه برای دهان شویه استفاده میشود
 اکلیل کوهی : گرما بخش است و روغن استخراج گرم آن برای درمان آرتروز مفید است .
 گل راعی : از گل های تازه آن برای تهیه روغن گرم استفاده میشود . این روغن بای درمان سوختگی و التهاب بسیار مفید است .
 فرنجمشک : گیاهی مسکن است ,جهت درمان استرس و تنش های عصبی است .
 آویشن : از بهترین ضد عفونی کننده ها در فهرست داروهای گیاهی است .ین گیاه برای عفونت ریه مفید است و از آن برای تقویت گوارش و دهان شویه است
نعناع فلفلی : از این گیاه چای تهیه میشود و این چای به منظور درمان سوء هاضمه , دل به هم خوردگی سر درد استفاده میشود
    آویشن :این گیاه سرفه و بیماری های ریوی را التیام می بخشد . دهان شویه مفیدی است
   نعناع چمنی : از این گیاه برای استفاده در مایع شستشوی چشم (درمان چشم های ملتهب و یا خسته ) مفید است
  پاپیتال زمینی : این گیاه یک گیاه ضد آبریزش بینی برای سرماخورگی است
  نارنج : نارنج باد شکن بوده و برای درمان نفخ و سوء هاضمه مفید است . حالت دل به هم خورد گی و تهوع را نیز درمان میکند .
   جین سینگ: گیاه جین سینگ ضد استرس است . در صورت وجود هرگونه استرس , استفاده از آن توصیه میشود . استفتده از این گیاه در فشار های روحی در زمان تراکم امتحانات درسی یا در زمان مشغله کاری زیاد توصیه میشود.این گیاه در زمان تخیه عصبی و کمبود انرژی نیز به کار میرود
  شقایق زرد: گیاه شقایق زرد مسکن ملایم دستگاه عصبی است که برای بی خوابی , نگرانی شدید و تنش عصبی بسیار مفید است .
  اکالیپتوس: روغن اکالیپتوس برای مالیدن روی قفسه سینه بسیار مناسب است و بخور آن برای درمان انواع مشکلات تتنفسی مفید است . روغن این گیاه برای ماساژ قابل استفاده است . اکالیپتوس , گرما بخش و تسکین دهنده دردهای روماتیسمی است
 اسپیره کوهی: این گیاه داروی آرامبخش مناسبی برای معده است و برای درمان ورم معده , دل به هم خوردگی و بسیاری مشکلات گوارشی دیگر مفید است . اسپیره کوهی , داروی ضد التهاب بسیار مناسبی برای درمان بیماری ورم مفاصل و روماتیسم است .
  رازیانه: رازیانه برای درمان ناراحتی های گوارشی از جمله سوء هاضمه , سردی معده یا دردهای فشردگی معده بسیار موثر است .این گیاه شیر مادر را افزایش می دهدو برای درمان مشکلات دستگاه تنفس قابل استفاده است
 شیرین بیان: شیرین بیان دستگاه گوارش را آرام میکند و برای درمان اسهال و زخم معده مفید است .این گیاه خلط آور است و برای سرفه مفید است .شیرین بیان ترشح بسیاری از هورمون ها از جمله هورمون ضد التهاب را افزایش می دهد
   بابونه:بابونه , مسکن و و آرام کننده دستگاه گوارش است . این گیاه برای نوزادان و کودکان مفید است و دردهای ناشی از قولنج , یا درآمدن دندان را کاهش میدهد . این گیاه علاوه بر بی خوابی , مشکلات و التهابات پوستی را نیز درمان میکند
آویشن تقویت معده وکبد-نفخ شکم -عفونتهای روده-حالت تهوع واستفراغ-
استقدوس مقوی قلب واعصاب-آ سم-سرگیجه-میگرن-دردمفاصل-نقرس-نزله-
اسفرزه اسهال خونی وساده-التهاب کلیه ومثانه-خلط آور-یبوست های مقاوم-
افتیمون ارامبخش-سوداوبلغم-لرزش های عصبی-
افسنتین خلط آور-صفرا-پاک کننده سینه و ریه-مقوی بدن-معرق-مدربول وحیض -
انقوزه ضدقولنج-بادشکن-ضدتشنج-ضدآسم-
اکلیل کوهی طپش قلب -آسم-ورم کلیه-صفرا- یرقان-نارسایی کبد-
اکالیپتوس ضدعفونی کننده مجاری تنفسی -خلط آور-معالج زکام-
انیسون سو هاضمه-بازکننده برونشها-ضدخفقان-ضد نفخ-بیماریهای زنانگی-
بابونه سردردهای عصبی-اشتهاآور-صفرابر-ضدکرم-ضدعفونی روده-
بادرنجیوبه تقویت قلب واعصاب-نشاط آور-استفراغ دوره بارداری-چنگ زدگی معده-
بارهنگ نرم کننده سینه-بیماریهای کلیه ومثانه-تصفیه کننده خون-
سنا مسهل-ملین-تخلیه سموم روده-یبوست های حادومزمن-
مورد بیماریهای پوستی-شوره سر-رفع بدبویی عرق بدن-
بومادران مقوی قلب واعصاب-بواسیر خونی - نارا حتی های زنانگی-دل درد -
بهار نارنج اختلالات عصبی-طپش قلب-سردردوبیخوابی-
بهدانه درمان خشکی سینه وگلو-گرفتگی صدا-
ترنجبین زردی -گرمی-سرخک-مخملک-تسکین عطش-
تخم گشنیز سوهاضمه-مقوی معد ه-بوی بددهان-
تخم شنبلیله کم خونی-قند خون-چربی خون-محرک اشتها-
ثعلب تشنج-خلط آ ور-ورم کلیه-تورم روده ها -
چهارتخمه گلودردوسرفه-اسهال ساده کودکان-
چهارگل سرماخوردگی-برونشیت-زکام-ناراحتی های تنفسی-
خاکشیر اوریون-تب بر-ملین-صفرابر-اشتهاآور-رفع عطش-
خرفه خونریزی سینه-کرم کدو- دردمثانه-سنگ کلیه-زخم روده-
رازیانه اشتهاآور-ضدنفخ-ازدیاد شیر-تنظیم قاعدگی-
ریوند تقویت کبد-صفرا بر-درد کلیه-ضد تب-ضد نفخ-
زر شک صفرابر-تصفیه کننده خون-رفع فشا خون-تقویت کبد-
زوفا بادشکن- آسم-سرفه-ورم ریه-
سداب بواسیر-ضددردهای قولنجی وزنانه-
سعد اعصاب-حافظه- مقوی معده-تقویت لثه-
سماق صفرا بر-حالت تهوع-خونریزی سینه- اسهال مزمن-
سنبل الطیب تقویت قلب-اعصاب-بیخوابی-سردرد-سکسکه-
سیاهدانه ازدیاد شیر-بادشکن-نارسایی طحال-عطسه-
شاتره مقوی معده-مدر-صفرابر-محرک اشتها-
شیر خشت ملین-سرفه-سرخک-زردی-تب بر-
شیرین بیان زخم معده و اثنی عشر- ملین مزاج-تنگی نفس-سرما خوردگی-
شکر تغار ملین-سرفه-خشکی گلو-
عا قرقرها لکنت زبان-لغوه-فلج-رعشه-صرع-
عناب ملین-زکام-برونشیت-تصفیه خون-فشار خون- خنکی مزاج-
فوفل قابض-تقویت لثه- امراض دهان-سستی کمر-مقوی قلب-
فلوس ملین-پاک کننده سموم روده-برفک وافت دهان-
قراقات فشار خون-اوره-مرض قند-تصفیه خون-
قرنفل مقوی قلب-معده-اعصاب-گوا رش-وسواس-بد بویی دهان-
کاسنی تقویت کبد- پاک کننده مجاری ادراری-تب بر-
کاکل ذرت سنگ کلیه -مثانه-صفرا-التهابات نقرس ومفاصل-
کتیرا نرم کننده پوست دست وصورت-موخوره-
کندر مقوی قلب-حافظه-صاف شدن صدا-ضد خلط خونی-
گل بنفشه سینه درد- سرفه-تب بر-ملین-سرخک- حصبه-آرامبخش-
گل ختمی گرفتگی صدا-خلط آور-ورم حنجره-سرما خوردگی -
گل گاوزبان تقویت قلب-اعصاب-بیخوابی-نشاط آور-
گل همیشه بهار کشنده کرمهای دستگاه گوارش-غلظت خون-اسهال-صفرا-
مرزنجوش اعصاب-تنگی نفس- زکام-لرزش اعضا-دردشقیقه-میگرن-
مریم گلی دردمفاصل-تشنج-قند خون-چربی-فشارخون-بیماریهای زنانه-
نعنا مقوی معده واعصاب-ضد تهوع-سوهاضمه-
   عرق آویشن مقوی بدن ومعده _تقویت بینایی _ ضد نفخ _ ضد تشنج _ ضد صرع _ رفع تشویش _ درمان سرفه _ تنگی تنفس _ درد مفاصل _ سیاتیک _ نقرس خونریزی های رحمی _ ترشحات رحمی _ کوفتگی عضلات _ رقیق کردن خون -عرق اسپست (یونجه ) اسپست سرشار از از ویتامین K,d,c,aمی باشد.تقویت اعصاب _ مقوی چاق کننده و تصفیه کننده خون عرق اسطو خدوس ( لاوند ) مقوی اعصاب و خستگی های روحی _ درد عضلات _ سرفه وآسم عرق بومادران درمان ضعف عضله قلب ( میو کاردیت) احساس گرفتگی و درد ناحیهقلب (آنژین دوپوتارین ) _ خواب رفتن دست ها _ خون روی _اختلالات قاعدگی عرق بید اثر قاطع ولی کتد بر تب های مداوم دارد _ خواب آور _آرام بخش _تب بر _مدر عرق بید مشک تقویت قلب وملین و تقویت کننده معده واثر آرام بخش دارد . عرق بابونه مقوی معده _ باد شکن _ اشتها آور _ هضم کننده غذا _ صفرا بر _ قاعده آور و التیام دهنده_ آرام بخش اعصاب است واثر ضد تشنج و ضد عفونی کننده دارد . عرق بادرنجویه آرام بخش _ ضد تشنج _ مقوی قلب واعصاب _ ضد قولنج وهیستری عرق پونه بادشکن _ ضد نفخ _خلط آور _ مفید برای سیاه سرفه _ آسم _ سرفه را آرام وخروج خلط را تسهیل می کند .اثر محرک بر روی ترشحات معده دارد . عرق تارونه از غلاف پوستی خرما گرفته می شود . بسیار آرام بخش ومسکن اعصاب و خواب آور است. برای رماتیسم _ درد مفاصل بسیار مفید است . عرق چهل گیاه تقویت معده _هضم غذا _ تقویت اعصاب _ مسکن درد های ماهانه خانم ها ودارای اثر آرام بخش است . عرق خارشتر مدر قوی _ تصفیه خون وکبد _ شستشوی کلیه ها و مفید برای سنگ کلیه ومثانه عرق رازیانه زیاد کننده ی شیر مادران_ قاعده آور _ اشتها آور _ دافع سنگ کلیه _ مفید برای درد های پهلو تخلیه رحم عرق زنیان ضد نفخ و باد شکن بسیار قوی _رفع سموم بدن _ تب بر _ قاعده آور _ مفید برای هضم غذا _ درمان لاغری شدید عرق زیره ضد چاقی است _ هضم کننده غذا _ باد شکن _ زیاد کننده شیر مادران _ رفع ناراحتی های روده عرق سیر ضد عفونی کننده _ ضد باکتری _ هضم کننده غذا _ کم کننده فشار خون عرق سنبل الطیب رفع تشنج _ تحرکات عصبی _ اسپاسم _ دلهره _میگرن _ ورم طحال عرق شاتره تصفیه کننده خون _صفرابر _ اشتها آور _تصفیه کننده کبد وضد یرقان _ رفع خارش بدن عرق شوید پایین آورنده چربی خون ومقوی معده _هضم غذا عرق شنبلیله مفید برای بیماری های قند _مفید برای مسلولین واشخاص ضعیف ولاغر _پایین آورنده فشار خون _بادشکن عرق کاسنی تب بر _ بیماری های کبد وکلیوی _ بیماری های اعصاب _ ضد کلسترول _ تصفیه کننده خون _ ضد یرقان  
اوتو عاراغی : عرق آویشن یا کاکوتی برای رماتیسم و درد اندامها تجویز میشود . یارپیز گولو عاراغی : عرق گل پونه برای هر نوع دل درد به کار میرود . بوی مادران عاراغی : عرق بومادران برای اسهال مفید است . سی بیر قویروغو ( هووه جووه
بستان افروز (گل تاج‌خروسی):طحال - معده - کبد - سرفه - سوزش مجاری ادرار - شکستگی استخوان - تصفیه کننده خون - بری‌بری-پلاگر-تحلیل ورم-التیام زخم‌های عفونی-التهاب‌های جلدی - بواسیر - ترشحات سفید مهبل خانم‌ها - قطع خونریزی از روده‌ها
 
 درمنه:دفع کرم - قند - ضدعفونی مجاری ادرار - ورم پروستات - ورم معده - موخوره - بلغم - سردرد - میگرن  
  نیلوفر آبی:کاهش نیروی جنسی - تقویت دماغ - خواب آور - تسکین دهنده سرفه - خشونت سینه - اسهال - التیام زخم روده - ترشحات رطوبتی رحم - ورم حلق - داءالثعلب - طحال - ورم کلیه و مثانه - برص - موخوره - درد مفاصل - فلج و...
 
 چای مکزیکی : تسکین دهنده دردهای عادت ماهانه - انگل‌های روده‌ای - ناراحتی‌های عصبی - فلج 

  شمشاد : تقویت مو - سردرد - خروج مقعد - شوره سر - رطوبت معده و روده - تقویت قلب - استحکام استخوان - تشنج - اختلالات تنفسی - احتقان ریوی - اگزما - سودا - تب - رماتیسم - نقرس - سیفیلیس - یبوست - ناراحتی‌های کبدی

  پنیربند : کبد- سوءهاضمه- قولنج-تصلب شرائین-چاق شدن-ازدیاد شیر-مقوی روده و معده-هضم غذا

  پنیرک  : لکه‌های قرمز پوست - آلرژی - زخم روده و معده - بازشدن صدا - شوره پلک - عقرب گزیدگی - دمل و کورک - سرخک - مخملک - سنگ کلیه - تقویت ریه - جوش - آکنه - التهابات اثنی عشر - باد سرخ - جرب - قولنج معده و روده - سوختگی - گوش درد - نقرس - رماتیسم - خارش سر - تسکین شکستگی اعضاء

   فوفل :ضد کرم- ضد سرفه - مالاریا - تب‌های نوبه‌ای - قاعده آور - دیفتری - استسقاء - آفتاب زدگی - سستی اعصاب - سنگ کلیه و مثانه - تقویت معده - خوشبویی دهان – صدا
 
 پیستاوان :تقویت معده - التهاب پوست - مدر - سوزش دستگاه تناسلی خانم‌ها - تاول‌های چرکین و...
 
 گنه‌گنه :تب بر- ضد مالاریا- ضعف دوران نقاهت - زخم‌های عفونی- سنگینی معده -استفراغ-بزرگی کبد - مضر برای خانم‌های حامله
 
 پولیگالا :سل - سرفه - ناتوانی جنسی - آرام بخش - تقویت حافظه - ناراحتی قلبی - ذات‌الریه - برونشیت - سوزاک  
 
 لاله عباسی :دفع کننده کرم - تقویت نیروی جنسی - التیام زخم - دمل - تحلیل ورم - عفونت چرکی دو انگشت - رفع آماس - قطع ترشحات سفید مهبل
 
 پوناشا :تب بر - مدر - زگیل - التیام زخم - دندان درد - اسهال - اسهال خونی - سرفه - ازدیاد شیر - دفع انگل - سیفیلیس و...
 
 پونسیروس :رماتیسم - ضد تشنج - ادرارآور - دندان درد - سرماخوردگی - گلو و...
 
 خرزهره :مقوی قلب - خیز اندام ها - تسکین درد زانو - تقویت نیروی جنسی - سیاتیک - قارچ پوستی - جرب - کچلی - مضر ریه
 
 تُربُد :نقرس - رماتیسم - مسهل بلغم - دفع اخلاط غلیظ - سرفه - درد سینه - مارگزیدگی - عقرب زدگی - تنگی نفس - لکنت زبان - مالخولیا - جنون - صرع و...
 
 دارفلفل :هضم غذا - رفع شب کوری - خوشبویی دهان - گرفتگی کبد - طحال - سرفه - فلج - صرع - سقط جنین - عقرب زدگی و...
 
 پیچک صحرایی :ملین - صفرابر - سیفیلیس - رفع ترشحات زنانگی و...
 
 پیرتر :حشره کش - کشتن کرم‌های روده و معده و...
 
 سداب :ضد کرم - معرق - دردهای اعصاب - رماتیسم - قاعده آور - تشنج - یرقان - بازکننده گرفتگی مجاری - مقوی معده - سقط جنین - مفاصل - سنگ مثانه - سیاتیک - کرم روده و معده - خونریزی بینی - سنگینی گوش - ازدیاد عقل - کابوس - کهیر - درد کمر - تنگی نفس - جلوگیری از آبستن شدن - قلب و...
 
 سریش :درد پهلو - بازکننده ادرار - گری - اگزما - جرب - خارش پوست - تصفیه جگر - التیام زخم - ورم بیضه - سنگ مثانه - یرقان - بازشدن قاعدگی - گل مژه چشم - درد دندان - چرک گوش - مارگزیدگی - عقرب زدگی و...
 
تاج‌خروس‌وحشی :این گیاه سمی می‌باشد و جهت دفع کرم از تخم این گیاه استفاده می‌شود
 
 زردان خاردار :روشن کردن رنگ مو و...
 
 بومادران :بی‌اشتهایی - تقویت معده - اسهال - روشن شدن پوست - زیبایی مژه و ابرو - تنگی نفس - لاغری - سنگ کلیه و مثانه - چین و چروک پوست - لک پوست - کرم روده و معده - تقویت کبد - مفاصل - سردرد میگرنی - رماتیسم - بواسیر - دفع حشرات - خنازیر - حساسیت و آبریزش بینی - صفراآور - قند خون – سرطان
 
تره‌تیزک وحشی :سیاتیک - ناراحتی‌های گوارشی - قلب - ورم لثه - خنازیر - رماتیسم - تقویت نیروی جنسی - طراوت پوست - تسکین درد - التیام زخم - هیستری - برص - رویاندن مو و...
 
 توسکا قشلاقی :قابض - رفع تب - تسکین درد رماتیسم - التهاب گلو - ترشحات زنانگی - لثه - رفع دردهای عصبی و...
 
 ثعلب :مقوی نیروی جنسی - تقویت کودکان - درمان رعشه - سرماخوردگی - اخلاط خونی - جلوگیری از ریزش مو - تقویت مو - حصبه - درمان نازایی - لاغری - معده - اعصاب - فلج - لقوه و...
 
 تفروزیا :کرم معده - تصفیه کننده خون - ملین - قلب و...
 
 سُماق :جلوگیری از مسمومیت - بندآورنده خونریزی - استفراغ - بندآوردن اسهال - کاهش خونروی رحم - درمان زخم دهان - جرب - خونریزی بینی - آب آوردن انساج - ترک نوک پستان - انزال زودرس - سیاه شدن مو - دندان درد - معده - کبد - گلودرد - قند - کک مک - سرطان - کم کننده چربی خون - بواسیر - تب بر و...
 
 توتون :تسکین درد مفاصل - ترشحات سفید مهبل - سرطان - فشارخون - اعصاب - تپش قلب - تنگی نفس - جرب - حافظه - سرطان گلو - عطسه آور - کفگیرک - ضعف قوای جنسی - زخم معده - دفع شپش - اختلالات کبدی و...
 
 لوبلیا :آسم - ضد سم - جوش و کورک - سیفیلیس - رماتیسم - تصفیه کننده خون - فشارخون - خلط آور
 
 رجل القط زرد :تب بر - رفع کوبیدگی - فشارخون - تب مالاریا - بیماری‌های ریوی - تسکین سرفه - نرم کننده سینه
توت ثعلب  :آنژین - برونشیت - بی‌اشتهایی -سوءهاضمه - بواسیر - سرفه - معالجه زخم و...
 
عدس آبی :بادسرخ - تنظیم گردش خون - ترشحات سفید سوزاکی مهبل - تاول‌های سیفیلیسی - ورم پا - نرم ک ردن عصب - بندآورنده خون و...
 
 جَدوار :اشتهاآور - تقویت معده - تقویت نیروی جنسی - تسکین درد شکم - ناراحتی‌ قلبی - برص - شادی آور - رماتیسم - اکسیر جوانی - واریس - سوزاک - یرقان - ضعف قلب - صرع - فلج - لقوه - رعشه - بی‌حسی و خواب رفتگی اعضاء بدن - خناق - خنازیر - بیماری مغزی کودکان - آسان نمودن زایمان - بواسیر و...
 
منداب :تقویت نیروی جنسی - تقویت معده - تسکین درد - آب آوردن نسوج و...
 
 گاردنیا :ضد تب - تهوع و دریازدگی - مدر - خونروی سینه - التیام زخم - خون در ادرار - آشفتگی - رماتیسم - اسهال خونی - سردرد - ورم پستان - ترشحات زیاد مهبل - سوزاک
 
 درخت گزانگبین :اسهال و اسهال خونی - ملین - تقویت کبد - مقوی قوه باه - سوختگی - یرقان - سرماخوردگی - جذام - زخم روده و اثنی عشر - صاف کننده صدا - ورم و گرفتگی انسداد مجاری طحال و...
ادامه مطلب...
 جعده کاجی :قاعده آور - فراموشی - تقویت ذهن - التیام زخم - پاک کننده رخم - کرم کدو و معده - تب‌های سوداوی - تسکین درد مفاصل - آسم - آماس و سختی طحال و...
 
 غار گیلاسی :مسکن - ضد تشنج - درد سیاتیک - زخم‌های کهنه - تسکین خارش - تسکین درد های سرطانی - تسکین دردهای عصبی و...
 
 جلپ :سردردهای کهنه - سرفه‌ کهنه - تب - درد مفاصل - سیاتیک - ملین و...
 
 خلّر مسهل - سرفه - اخلاط فاسد - کک مک - تقویت اعضاء - سردرد - مضر اعصاب و...
 
لوفا :اخلاط خونی - مقوی معده - اشتهاآور - خروج صفرا - بلغم - سودا - دیسک - سیاتیک - کزاز - یبوست - کم خونی - دیابت - کلیه - درمان گل مژه - سیاه سرفه - کبد - جلوگیری از ریزش مو
 
کهور :مقوی - ضد کرم - ضد سم - برونشیت - آسم - ناراحتی‌های دوران حاملگی - عقرب زدگی
 
ژین‌سینگ :ضعف عمومی - رفع خستگی - کم خونی - طول عمر - لقوه - تشنج - بی‌میلی جنسی - فراموشی - احساس عطش - اوراق - درد شقیقه - سردرد - تقویت حافظه - فشارخون - کلسترول خون - تقویت نیروی جنسی - تقویت سیستم دفاعی بدن - افزایش بینایی و شنوایی - تقویت حافظه
 
رتم :یبوست - مضر معده - اخراج جنین مرده
 
کوشاد :مالاریا - تب بر - اشتهاآور - تقویت اعصاب - هیستری - دفع کرم - کبد - یرقان - آرتروز - مقوی معده - اختلالات عادت ماهانه - ضد صفرا - دفع سنگ کلیه - کم خونی - معالجه زخم - نقرس - یبوست - خنازیر - افسردگی - قلب - سوزاک - انزال زودرس - مفاصل - اختلالات دوران پیری - درمان خستگی و
 
خاربز :رفع سردرد - دفع سنگ کلیه و مثانه - تسکین درد رماتیسم - درمان بواسیر
 
پرسیاوشان :تب بر - برونشیت - زردزخم - بیرون راندن اخلاط سینه - صفرا - بلغم - تقویت مو - سنگ مثانه - عفونت ریه - عفونت مثانه و کلیه - سل - سرفه - ورم کلیه - شوره سر - موخوره - جوش غرور جوانی - یبوست - آسم - خنازیر - ضرب خوردگی - راشیتیسم – لومباگو
 
عروسک پشت‌پرده :خیز عمومی بدن - سنگ کلیه و م ثانه - نرم کردن پوست - رماتیسم - نقرس - ادرارآور - تقویت کبد - زگیل - قاعدگی - برونشیت - تنگی نفس - ضد کرم - ورم جگر - بواسیر - سنگ کلیه - صفرا - جوش و کورک - تصفیه کننده خون - یرقان - کرم معده و کدو و...
 
 سرخاب کولی :ضد یبوست - سودا - جلوگیری از بزرگ شدن غده تیروئید - جلوگیری از سفت شدن کبد - درمان ریزش مو - جوش چرکین - خارش پوست - بواسیر
 
 چنار :ورم ملتحمه چشم - آب ریزش چشم - دندان درد - برص - اسهال و اسهال خونی - تقویت معده - قلب - ضعف دید - مضر ریه - واریس - پوسته پوسته شدن بدن - درمان سوختگی - رفع لکه‌ پوست - رفع گزیدگی جانوران سمی و...
 
 زَرنَب :ملین-تسکین سرفه -سنگ کلیه - قند- قاعده آور- تقویت نیروی جنسی - تقویت کبد- آسم -سکسکه -صرع -ترشح ادرار  
 
 صبر زرد :یبوست - محرک جریان صفرا - اشتهاآور - ضد کرم روده - بواسیر - مضر برای خانم‌های حامله - درمان زخم - آفتاب سوختگی - بادسرخ - ضایعات قارچی - زونا - جوش غرور جوانی - صرع - رماتیسم - طاسی سر - جلوگیری از ریزش مو - آسم - لطافت پوست - جلوگیری از خونریزی - تقویت حواس - سوزش معده
 
 چاواپ:دل درد-اسهال-تب بر-تسکین سردرد-ترضحات سفید سوزاکی- ندان درد-التیام زخم-التیام جرب-خارش پوست-ناراحتی معده  
 
 چای :تقویت معده - صاف کننده صدا - مقوی روح - تقویت نیروی جنسی - سردرد - عطش - غم و اندوه - خفقان - قند - یرقان - خارج ساختن بلغم - تبخال - سرطان - فشارخون - کلسترول - کرم خوردگی دندان - تقویت عروق قلبی - لاغرشدن - یبوست - اسید اوریک - نقرس - هضم غذا و...
 
 چای عربی :تسکین سرفه - آسم - جلوگیری از خواب - ناراحتی‌های سینه و...
 
 هوفاریقون :سیاتیک - آسم - کم اشتهایی - سنگ کلیه - آب آوردن انساج - اعصاب - تشنج - صرع - هیستری - بی اختیاری ادرار - درد کمر - رماتیسم - نقرس - میگرن - برطرف کننده ترشحات زنانگی - تسکین سوزش سوختگی - واریس - اختلال حواس - فراموشی - جوش آکنه - تبخال - سیاتیک - کزاز - ناتوانی جنسی و...
 
 چریش :قابض - تب بر - مسهل - مقوی معده - ضدعفونی زخم - اگزما - شکستگی - تسکین درد عضلانی
 
شیرین‌بیان هندی :مسهل - قی آور - مضر برای خانم‌های حامله - تب مالاریا - تسکین سرفه - جذام - خشونت صدا - انگل معده - نرم کننده سینه - آرتروز - حفظ جوانی - رفع غم و اندوه - چین و چروک صورت - سرطان - سیاتیک - فلج - طاسی سر - رویش مو - ناراحتی‌های عصبی
 
سرخس عقابی :ملین - مدر - مسکن - رماتیسم - ضد کرم و...
 
 فلوس :نرم کننده سینه - ملین - مسهل - کلیه - شستشوی زخم - مسهل سودا و بلغم - درد مفاصل - نقرس - خناق - یرقان - برطرف کردن تب - مضر معده - بازکردن گرفتگی‌های کبد - بازکردن گرفتگی روده - حصبه - برطرف کننده حرارت جگر
 
چَندَل :قند - معالجه خون در ادرار - ضد اسهال - آنژین و...
 
 صندل :مقوی قلب - سوزاک - ورم مجاری ادرار - ضد درد - اسهال - اسهال خونی - از بین بردن تب - تقویت معده - کاهش نیروی جنسی - مضر صدا - بیماری‌های پوستی
 
کاسیا :شتهاآور - تقویت دستگاه گوارش - قولنج کبدی - نقرس - آب آوردن انساج - رفع کرمک - حشره کش و...
 
 چوبلمه سرفه - ناراحتی ریه - ورم گلو و لثه - جلوگیری از خونریزی - اخلاط خونی - ضدعفونی زخم - قولنج - نفخ - ورم معده و روده - خلط آور - ورم‌های ادراری - ناراحتی کلیه و...
 
 فلفل جامائیک هضم غذا - سرماخوردگی - تسکین درد - مفاصل - درد دندان - جلوگیری از سرطان - پوست حساس و...
 
 هندوانه ابوجهل مسهل - دندان درد - آب آوردن انساج - کبد - آنتی‌بیوتیک - سیاتیک - مفاصل - نقرس - جذام - واریس - پادزهر سم عقرب و مار - سردرد - درد شقیقه - فلج - لقوه - صرع - درمان صدا در گوش - جلوگیری از سفیدشدن مو - قند - سکته مغزی - از بین بردن کک اتاق - خارش پوست و...
 
 حرف مشرقی مدر - ضد نفخ
 
قَرَصعَنه تقویت اعصاب - تقویت نیروی جنسی - ملین - اشتهاآور - آب آوردگی انساج بدن - درد پهلو و سینه - دفع سنگ کلیه و مثانه - رفع انسداد ادرار - نعوظ آور - ترشح عادت ماهانه - تحلیل ورم و...
 
 کبابه چینی سوزاک - اسهال - قند - گرفتگی صدا - سنگ کلیه - شب ادراری - رماتیسم - لذت بردن هنگام جماع و...
 
 حب القُلب :تقویت کلیه - بی اختیاری ادرار - دفع سنگ کلیه - استسقاء - نقرس - دفع رسوبات صفراوی - سرخک - تصفیه کننده خون - مدر - سنگ شکن - تنگی نفس - سرفه - سنگ مثانه - بازکننده عادت ماهانه و...
 
 مشک دانه :جوش و کورک - التهاب مثانه - رماتیسم - مقوی معده - ضد اسپاسم - جرب - مقوی قوه باه - بادشکن - ناراحتی روده
 
 سیاه دانه :محرک - مدر - بادشکن - قاعده آور - کبد - اخلاط غلیظ - یرقان - سقط جنین - کرم معده - ناراحتی‌های تنفسی - سنگ کلیه و مثانه - زردی - درد دندان - درد رحم - مضر کلیه - زکام - درد پس از زایمان - زگیل - ناتوانی جنسی - تقویت حافظه - سردردهای عصبی - تب - جوش صورت - لک صورت - لرزش اندام‌ها
 
بیخنس :بیماری‌های صعب العلاج و...
 
 خردل :تسکین دردهای عصبی - کمردرد - یبوست - رماتیسم - خیز عمومی بدن - بوی بد دهان - بلغم - سکته - وزوزگوش - تقویت ذهن - شب کوری - به حال آوردن بیمار - تنگی نفس - تقویت نیروی جنسی - صرع - درمان عضو فلج شده - استسقاء - لکنت زبان - انزال زودرس - چرک گلو - طحال - خنازیر - پیوره و...
 
 حَلبوب :سیاه کردن مو - زیادشدن ترشحات بزاق - سنگ کلیه - آب آوردن انساج - احتقان - گریپ - تب مالت - اسهال ساده - زخم - نقرس و...
 
 گل‌سنگ :تقویت عمومی بدن - لاغری - زردی رخسار - ازدیاد شیر - استفراغ - سرفه - سیاه سرفه - اخلاط خونی - خنازیر و...
 
 خارخسک :یبوست - مفاصل - افزایش دهنده نیروی جنسی - ورم گلو - قاعده آور - برفک دهان - مدر - سوزاک - کمردرد - خارش بدن - از بین بردن ساس و کک - فشارخون - تقویت شهوت - تب - مالیخولیا - وسواس - عقرب گزیدگی - رماتیسم - فلج - نیکوشدن رخسار - سنگ کلیه و مثانه
 
علف بواسیر :زگیل - گال - بواسیر - ورم مفصلی و...
 
 سنای چمنی :مضر برای خانم‌های باردار - آب آوردن انساج - ضد نقرس - تقویت قلب - تب بر و...
 
 قَطرَم :دندان درد-بادشکن  تقویت معده-رفع سرماخوردگی- تسکین اعصاب -بازکننده قاعدگی -کم خونی -اسهال -التیام بریدگی 
 
 علف دندان :زخم سرطانی - سیاتیک - تسکین درد لومباگو - درد دندان و...
 
 مامی‌ثای صحرایی :تصفیه کننده خون- برونشیت- سرفه - دفع اخلاط -آب آوردن نسوج -التهاب گلو - درمان اختلالات عادت ماهانه 
 
 شبدر زرد :التیام زخم - مفاصل - مقوی معده و روده - ملین - سهولت کار دستگاه گوارش و...
 
 گل مغربی :رشد و نمو - تصفیه خون - التهاب مزمن - پیسوریازیس - خشکی پوست - ترک مشروبات الکلی - قند - فشارخون - تنظیم عادت ماهانه و...
 
 مامیران کبیر :سرطان معده - بی‌خوابی - التهاب چشم - برونشیت - برص - مسمومیت - جوش سرسیاه - ضد تشنج - تومورهای سرطانی-ضد خنازیر-زخم‌های چرکین -زگیل -میخچه -ملین -آسم-دفع کرم‌های انگلی- تقویت چشم -یرقان -پایین آورنده فشارخون
 
زردان :سرماخوردگی - تب مالاریا - خنازیر - جرب - ضد تشنج - آرام بخش - جذام - آبله مرغان - سرماخوردگی - سردرد - خارش پوست - گوش درد و...
 
 رازک :تقویت معده - تصفیه خون - دفع کرم معده و انگل - سل - درد مفاصل - تومورهای سرد - نقرس - قاعدگی - یرقان - سنگ کیسه صفرا - کم اشتهایی - لنفاتیسم - ضعف عمومی بدن - نرمی استخوان - آب آوردن انساج - سردرد - میگرن - بی‌خوابی - زخم واریس - تومورهای سرطانی - درمان احتلام‌های شبانه
 
سینه‌دارو :التهاب گلو - تقویت مثانه - خلط آور - خونروی سینه - اسهال خونی - شستشوی زخم‌های موضعی و...
 
 گل‌خوش :اختلالات چشم - تسکین سرفه - ضعف دید چشم و...
 
 مُهر سلیمان :بلغم - رفع خون مردگی - کفگیرک - جوش غرور جوانی - دیابت - التیام زخم - لکه صورت - سل - اختلالات مجاری تناسلی - تب نوبه - تب آنفلوآنزایی - کمردرد - ریه - تسکین سرفه - شینگلس و...
 
 مهر طلایی :پیوره - التهاب لثه - بواسیر - شقاق پستان - خونریزی رحم - اسهال خونی - قلب - دیابت و...
 
 خربق سفید :کهیر - برص - دفع کرم - دردهای عصبی - تشنج - فلج - لقوه - عطسه آور - پایین آورنده فشارخون - دیفتری - خفگی - قاعده آور - سنگ مثانه - افسردگی و...
 
 خربق سیاه :لکه‌های سفید - کم شنوایی - صرع - سردرد - تقویت بینایی - سودا - صفرا - بلغم - درد دندان - مسهل - تکرر ادرار - مضر کلیه - فراری دادن حشرات و...
 
 خرزهره معطر :کاهش ورم - جذام - تسریع التیام زخم‌های آلت تناسلی و...
 
 خرنوب :سل ریوی - تقویت معده - مدر - ضرب خوردگی - سرفه - بیماری‌های سینه - زگیل - تحلیل ورم و...
 
 کوکا :تورم لثه - آنژین - دهان - بی‌حس کننده و...
 
 گیّاک :بیماری‌های بلغمی - مفاصل - سیاتیک - نقرس - سیفیلیس – رماتیسم
 
خشخاش :درمان مسمومیت - التهاب معده - بی‌خوابی - پرشدن کیسه صفرا - جوش - سوزش چشم - سردرد - فشارخون - طاسی سر - تقویت مو - انزال زودرس - اختلال در حواس - یبوست - لاغری - خارش بدن - سیاهی پوست - حجیم کردن آلت - جلوگیری از سکته - قولنج روده و معده - سیاتیک - بادسرخ و...
 
 شقایق :رفع بی‌خوابی - برونشیت - آسم - سیاه سرفه - سیاتیک - یرقان - ذات الجنب - خشکی پوست - آکنه - خلط آور - اگزما - سیاه کردن مو - تپش قلب - سرفه مزمن و...
 
 وسمه :مشکی کردن مو - ضعیف شدن مغز - تقویت و بلندشدن مو - بواسیر - سرماخوردگی - تب مخملک - سرخک - تیفوئید - آنفلوآنزا - جلوگیری از آب آوردن چشم و...
 
 خطمی :یبوست - کورک و خارش - کک مک - سرفه - خشکی پوست - سوزاک - ورم لثه - خون در ادرار - رماتیسم - شستشوی زخم-ورم روده-اسهال-برص-ترک گوشه لب-سل -اسهال بلغمی-خوش حالت کردن موها -نرم کردن سینه-بازشدن صدا-مسهل قوی 
 
 خَفج :یبوست - التیام و بریدگی زخم - ورم پستان - ترک نوک پستان - تب بر و...
 
 کنار فارسی :قابض - ناراحتی‌های صفرا - خارش - جرب - جوش - کورک و...
 
 مامیشا :قند - سیاتیک - اسهال - خواب آور و...
 
 مُقل:نیروی جنسی-نقرس-سیاتیک-مضر ریه -خنازیر-ورمهای درونی -مفاصل -سنگ کلیه -بلغم -ضد سرفه -آسم -ترکیدگی لب  
 
 هل :تقویت معده - ضد نفخ - مدر - قاعده آور - ضد بلغم - تقویت حافظه - بدبویی دهان - سنگ کیسه صفرا - شادی آور - ورم پروستات - نقرس - یبوست - فشارخون - سوزاک و سیفیلیس - گوش درد - لک و پیس - سنگ کلیه - بی‌هوشی - قابض - ضد اسهال - مضر سل - تقویت نیروی جنسی
 
 حنا :قارچ پوستی - ترشحات سوزاکی - زیان بخش کلیه - ضخیم نمودن پوست کف دست و پا - رویاندن ناخن - رفع جوش دهان - رویاندن مو - اگزما - تسکین خارش پوست - سردرد - سنگ کلیه و مثانه - یرقان - جذام - تسکین درد اعصاب - تقویت نیروی جنسی - تقویت بینایی - مضر برای خانم‌های حامله
 
قره‌قاط :پایین آورنده قند خون - خونریزی سینه - نقرس - اسید اوریک - سوزاک - تصفیه کننده خون - خارش - بواسیر - اشتهاآور - تصلب شرائین - سرطان - سودا - بی‌اختیاری ادرار - ورم پورستات
 
نی هندی :مدر - کاهش شیر - جلوگیری از ریزش مو و...
 
 غاریقون :سنگ مثانه - سیاتیک - یرقان - ورم طحال - سنگ کلیه - کمردرد - پادرد - سل - افسردگی - مضر خانم‌های حامله - ضد بلغم و سودا - تنگی نفس - درد سینه - سرفه و...
 
 غافث کنفی :اشتهاآور - کرم معده - خنثی کننده سم تریاک - آب آوردن انساج - یرقان - ترشحات صفرا - کمبود ویتامین ث - شستشوی زخم - بحران کبدی - تب نوبه - یبوست و...
 
 فراسیون مائی :ادرارآور - خونروی ریه - زخم چرکین - تیروئید و...
 
 فرندل:اسهال خونی-ترشحات زنانگی-خونروی در فواصل قاعدگی-واریس-زردزخم-خون در ادرار-اخلاط خونی-جلوگیری از خونریزی بینی
 
همیشه بهار :یبوست - التهاب لوله هاضمه - ضعف اعصاب - ترک پوست - زخم معده - التیام زخم - میخچه - زگیل - خارش پوست - سردرد - سرگیجه - خنازیر - زخم معده و روده - اختلالات عصبی - سوختگی - چین و چروک - ورم طحال - ضد سرفه - کبد - کک مک - زخم واریس - خواب آور - سرخک - آسم - نقرس - تقویت مو و...
 
 زُرُنباد :ورم پروستات - مدر - تشنج کودکان - درد رماتیسمی - مسهل سودا - ضد ترس و وحشت - قاعده آور - تسکین سردرد - تقویت نیروی جنسی – آسم
 
زنجبیل :مقوی معده - ضد نفخ - درمان ناتوانی جنسی - مقوی حافظه - عفونت معده و روده - مسمومیت - تقویت قوه باه - سرماخوردگی - بواسیر - ضد سم - درمان عطش - ادرارآور - تقویت دستگاه گوارش - بلغم - التهاب پوستی - یرقان - آنتی بیوتیک - سرطان - سکته - خلط آور - ترک دست و پا - کم خونی - داءالثعلب و...
 
 زوفا :تب بر - خلط آور - کلیه - عفونت ریوی - کرم آسکاریس - کم خونی - قاعدگی - ورم لوزه - کشتن شپش و رشک - مضر خانم‌های حامله - تبخال - پروستات - شب کوری - گل مژه - ترشحات رحمی - ررفتگی عضلات - آب آوردن نسوج و...
 
 گل مینا :سنگ کلیه - آب آوردن نسوج - یبوست - رماتیسم - نقرس - مضر کبد - ناراحتی مثانه و کلیه - دفع حشرات - پایین آورنده فشارخون - التیام زخم - سرفه - اسهال - ورم رحم - نشاط آور - التیام زخم - لاغری - خنازیر و...
 
 گل ساعتی :ضد اسپاسم - التیام زخم - رماتیسم - میگرن - درمان کننده بی‌نظمی عصبی دوران بلوغ و...
 
 زیبا :ترشحات سفید مهبل و خونریزی شدید زنانگی و...
 
 زیرفون :آرام بخش - ضد تشنج - التهاب مخاط دهان - تب شدید - سرفه مزمن - خلط سینه - زکام - فشارخون - برطرف کننده غم و اندوه - نفخ معده - اسپاسم روده - زخم متورم - تصفیه کننده خون - تصلب شرائین - خروسک - واریس - بواسیر - سلولیت و چاقی - رماتیسم - آرامش اعصاب - بوی بد پا – مفاصل
 
زیره سیاه :سوءهاضمه - قلنج - ورم مخاط - دردهای قاعدگی - نرم کننده سینه - لکنت زبان - ضد تشنج - ضد انگل روده - باد کلیه و مثانه - تنگی نفس - درمان قاعدگی - تقویت معده - آب آوردگی شکم - خونریزی بینی - زخم چشم - ناخنک - خونریزی چشم - مضر ریه - قطره قطره ادرارکردن
 
 زیره سبز :ادرارآور - ضد تشنج - درمان خون دماغ - اختلالات گوارشی - بازشدن بینی - اسهال رطوبتی - تقویت معده - لکنت زبان - میگرن - خونروی عادت ماهانه - درمان قاعدگی - خونریزی بینی - ورم زیر پلک چشم
 
ژینکو :بازکننده عروق - نرم کردن سینه - تسکین سرفه - تصفیه کننده خون - سل - ناراحتی کلیه - کم ادراری - سوزاک - ریه - سرگیجه - طول عمر - ناتوانی جنسی - حمله قلبی - تقویت حافظه - طنین صدا در گوش و...
 
 سابال :پروستات - ناراحتی تناسلی - مجاری ادرار - تقویت کننده - نیروبخش - سرماخوردگی - درمان نازایی - ناراحتی عادت ماهانه - نزله - درمان ضعف بیضه - رفع ناراحتی جسمی و...
 
 ساری چَم :بیماری های ریوی - قطع چرک و...
 
 کلمبو :اشتهاآور - مقوی معده - هضم غذا - کم خونی - ضعف عمومی - استفراغ - تب نوبه - مسمومیت و...
 
 سنا :ملین - تصفیه کننده خون - قاعده آور - مسهل بلغم - میگرن - سردرد - صرع - سیاتیک - نقرس - درد مفاصل - درد کمر - عوارض پوستی - رفع شقاق - خارش پوست - تنگی نفس - رفع ریزش مو - زخم‌های کهنه - لکه سیاه و سفید و...

 گل جالیز ;کم خونی - اختلالات کلیه - دیابت - ضعف و سستی مفاصل - ضد تشنج - بیماری روده - جوش‌های ریز - بیماری عصبی
 
 ستاره‌ای متوسط :تقویت قلب - خلط آور - ناراحتی تنفسی - شستشوی زخم - خونساز - تصفیه کننده خون - التهاب و نزله کلیه و مثانه - التهاب بواسیر - فیستول - ازدیاد شیر - تسکین استخوان شکسته - التیام زخم - بواسیر - خونریزی داخلی و خارجی - کرامپ - رماتیسم - زردی - ضد اسهال - آبسه - شستشوی چشم و...
 
 یاسمن سفید :شادی آور - تسکین سردرد - تقویت دماغ - بلغم - سودا - زرداب - افزایش نیروی جنسی - کرم معده و روده - دندان درد - لثه - فلج - لقوه - خواب رفتن اعضاء - درد مفاصل - مدر - قاعده آور - کمردرد - رماتیسم - قارچ پوستی و...
 
 سدر :مسهل صفرا - کشتن کرم معده و روده - جوش و خارش پوست - مضر خانم‌های حامله - ضدعفونی کننده - ضد قارچ بدن - زخم معده - تقویت کننده مو - چاق شدن - کم خونی - سستی اعضاء و...
 
 سروتبری :بندآورنده خونریزی - زخم اثنی عشر - زخم معده - اشتهاآور - تپش قلب - بی‌خوابی - رماتیسم - سوزاک - تقویت نیروی جنسی - معالجه سوختگی با آتش
 
نیلوفر آبی هندی :تنظیم گردش خون - رفع سوزاک - ضد تب - کم خوابی - ضد وبا - سیفیلیس - جذام - رفع ترشحات عادت ماهانه - قطع احتلام در شب
 
 سقمونیا :مسهل صفرا - خروج مواد لزج بدن - مضر خانم‌های حامله - درد سیاتیک - برص - کهیر - لکه‌های سیاه - درد مفصلی و...
 
 سک‌بینه کتقویت نیروی جنسی - تسکین درد سینه - درد مفاصل - درد سیاتیک - مدر - قاعده آور - صرع - کرم معده
 
سگ زبان :تسکین دهنده سرفه - تسکین درد سوختگی - ضد تشنج و...
 
 سگ‌کش :رفع بی‌خوابی - تسکین درد دندان - از بین بردن بیماری‌های جلدی - تسکین دهنده حرات و قلیان خون - اسهال خونی - تومور خنازیری
 
حرشف مریمی :فشارخون - تب بر - معرق - سنگ صفراوی - زردی - بیماری کبد - سردرد یک طرفه - سل - اشتهاآور - ضد افسردگی - تهوع هنگام مسافرت
 
گیاه مرگ ماهی :تسکین سردرد - رفع اختلالات قاعدگی - کشتن شپش - درد مفاصل - درد سیاتیک - اخراج خلط‌های غلیظ
 
 خیارخر :مالاریا - هیدروفوبی - مسهل - مسهل صفرا - آب آوردن نسوج - پاک کننده دماغ - لقوه - فلج - صرع - تنگی نفس - سرفه - نقرس - سیاتیک - مفاصل - ورم حنجره - یرقان - جذام - دمل - ورم بلغمی و...
 
 سنبل الطیب »آرام بخش - بی‌خوابی - درد استخوان و کمر - دیابت - رماتیسم مزمن - تصلب شرائین - برودت و سردی معده - طراوت و زیبایی پوست - سردرد - ناراحتی عصبی - سردی مزاج - عقب افتادگی ذهنی - سیاتیک - فشارخون - دندان قروچه - آب آوردن شکم - لکنت زبان - بواسیر - اشتهاآور - سنگ مثانه و کلیه
 
 سنبل رومی :آرام کننده اعصاب - هیستری - صرع - تپش قلب - یرقان - فشارخون - کبد – معده
 
لزج - تقویت نیروی جنسی - مضر معده و کبد - دفع حشرات - ضد سودا - یبوست - مضر خانم‌های حامله - مضر برای کسانی که سرطان پوست دارند و...
 
 موگت :مقوی قلب - بی‌نظمی حرکات قلب - تنگی نفس - عطسه آور - ضد تشنج - تنظیم ضربان قلب و...
 
 سوسن زرد :تصفیه خون - ادرارآور - سنگ کلیه و مثانه - ورم پستان - تقویت معده - بازکننده رنگ رخسار - زردی - سوزاک و...
 
 سه‌رنگ :درمان نازایی - درد رماتیسم - لومباگو - تب بر - مدر - ناتوانی جنسی - سیلان منی - اسهال خونی و...
 
 سیاه توسه :یبوست - ملین - رفع چاقی - سلولیت - جرب - التیام زخم - کچلی - بحران کبدی - خونریزی بواسیر و...
 
 سیرک :زخم چرکین - غانقرایایی - خلط آور - درمان حبس البول - قاعدگی - کمبود ویتامین ث - تقویت لثه و...
 
 سیزاب :آئروفاژی - آسم - برونشیت - سرفه - سودا - جرب - سوءهاضمه - سردرد - میگرن - گلودرد - آنژین - ورم لوزتین - چین و چروک پوست - بواسیر - کمبود ویتامین ث - عفونت خنازیر - زخم چرکین داخس - التیام زخم - ادرارآور - آرام بخش - یرقان - سنگ کلیه
 
 سیکاس :قطع خونریزی زخم - مقوی سینه - تومور بدخیم - رماتیسم - جوان کننده - طول عمر و...
 
 شاستاروسون :تقویت معده - تسکین درد معده - تب بر - خون ساز - تصفیه خون
 
سورنجان :درمان تومور سرطانی - تسکین درد استخوان - سیاتیک - بازکردن بینی - نقرس - کبد - طحال - بلغم - دفع کننده اخلاط
 
 
مریم گلی :مقوی روح - افزایش طول عمر - یبوست - وبا - تب - اختلالات کبدی - صرع - فلج - آرام کننده اعصاب - تقویت عضلات - دل درد - نفخ - فشارخون - میگرن - تقویت حافظه - سوءهاضمه - اختلالات یائسگی - رماتیسم - عرق شبانه - سنگینی گوش - التیام زخم - کوبیدگی - سرمازدگی - تعرق دست – ادرارآور
 
شوکه‌البواسیر :تقویت کننده - اشتهاآور - بیماری پوستی - هاری و...
 
 درخت شوؤلمگری :جذام - جرب - بیماری پوستی - کرم کش - نقرس - رماتیسم و...
 
 شیرزا :نوعی گل سنگ می‌باشد جهت ازدیاد شیر
 
 صمغ کینو :اسهال - درد دندان - سوزش معده - زخم دهان - اگزما - سنگ کلیه و مثانه - ضد مالاریا - ضد کرم - زخم و جراحت - قابض - افزایش نیروی جنسی - تصفیه خون و...
 
 غاسول :تصفیه خون - کم خونی دختران - جذام - اگزما - خارش پوست - سیفیلیس - کورک - جوش صورت - برونشیت - مضر خانم‌های حامله و...
 
 علف هفت‌بند مرغان :تسکین درد - قابض - اسهال - ورم روده بزرگ - ترشحات مهبلی - اخلاط خونی - سل - برونشیت - آسم - التیام زخم - دفع کرمک - کاهش تب - آفتاب سوختگی - شستشوی زخم - یرقان - سنگ کلیه - اختلالات هاضمه - ورم لثه - گلو - رماتیسم - نقرس - لوزه و...
 
 یاسمن زرد :خواص آن مانند یاسمن سفید است ولی سمی است از خوردن آن خودداری شود.
 
 شمعدانی عطر :درد دندان - قند - فشارخون - ضد اسپاسم - اگزما - ضرب خوردگی - التهاب اعصاب ماهیچه - ترشحات سفید رحم - سرطان رحم - درمان غده - ورم رحم - مسمومیت خون - سوختگی - ورم و زخم معده - فرار حشرات - آرام بخش و...
 
 گل رازقی :قاعده آور - بندآوردن شیر - ناراحتی پوست - التیام زخم و...
 
 عرق‌الدم :این گیاه سمی و خطرناک است - خلط آور - صفراآور - جلوگیری از پوسیدگی دندان
 
 
شوکه‌البواسیر :تقویت کننده - اشتهاآور - بیماری پوستی - هاری و...
 
 درخت شوؤلمگری :جذام - جرب - بیماری پوستی - کرم کش - نقرس - رماتیسم و...
 
 شیرزا :نوعی گل سنگ می‌باشد جهت ازدیاد شیر
 
 صمغ کینو :اسهال - درد دندان - سوزش معده - زخم دهان - اگزما - سنگ کلیه و مثانه - ضد مالاریا - ضد کرم - زخم و جراحت - قابض - افزایش نیروی جنسی - تصفیه خون و...

 غاسول :تصفیه خون - کم خونی دختران - جذام - اگزما - خارش پوست - سیفیلیس - کورک - جوش صورت - برونشیت - مضر خانم‌های حامله

[ ۱۳٩۱/٩/٢٠ ] [ ٧:۳٦ ‎ب.ظ ] [ مالک فصیحی ]