(شهر قصابه )قصابه گمنام تاریخ (مالک فصیحی)

باغ شهر قصابه ، شهر زیبا و قشنگ استان اردبیل و محل گردشگران است وشهر قصابه در استان اردبیل و در قسمت غرب شهرستان مشکین شهر واقع شده و از شمال شرقی به روستای احمد بیگلو و از شمال به روستای کوجنق و از جنوب به روستای خراوان و از جنوب شرقی به روستای خورشیدآباد(چتز)وازطرف غرب به روستا های خنجر و حبشه واز شرق به روستا های حیق ومزرعه خلف منتهی می شود

بسمه تعالی

ذوالفقاری مثل ذوالفقار علی (ع) اما.....

حضرت علی (ع) مردی بود که عدالت در آن ریشه دوانده و در دریا و اقیانوس عدالت غوطه ور و به دشمن وعدوّالله و محبان الهی بایک نگاه عادلانه و با ترازو واوزان هماهنگ و توازن و مساوات و برابری و برادری برخورد می کرد و با پاره آهنی گداخته شهد و


شیرینی وآهنگ عدالت و شعله آتش و عذاب اخروی ویوم الحسرت را بر برادر یاد آور شد .علی (ع) ذوالفقارش را جهت گستراندن عدل الهی در جامعه از غلافش درآورده وصیقل داده و گردن گردنکشان و بی عدالتان را می برید و شمشیرش عدالت دار بود و هرگز به عدالت پشت نکرد و جهت اجرای عدالت و ستاندن حقوق مظلومان از ظالمان در غزوات و جنگها و احد ها و خندقها در عرصه کارزاربا ندای اناالحق و با رعد و سرود پیروزی و زبونی کینه توزان خود رباغرش در دل دریای دشمن می شتافت وبا پیروزی سر از میدان در می آورد وفرق مبارکش برای عدالت بوسیله شمشیر زهرآگین شکسته و به شهادت رسید .و عدالت بخاطر اجرای عدالت بر فرزندان جهت قصاص قاتلش عدالت  و مدارا را وصیت فرمود.
اما ....در جامعه مدنی امروزی ذوالفقاری به ظاهر به مثابه و همگون ذوالفقار علی و با شعار مجری عدالت  بر سر مسند نشسته و بجای عدالت داری ,عدالت نداری را به اوج می رساند,هر دو شمشیر مسئول رگ زنی هستند اما شمشیر علی رگ و گردن بی عدالتان و ظالمان را زده و نحقق امر مهم عدالت رهنمون است اما أن  دیگری شاهرگ مظلومان را.
أن یکی أتش بی عدالتی را بر برادر می چشاند واین یکی أتش عدالت را – در صورت پایبندی به عدالت از مسئولیت ها و منافع مادی دور شدن را- شمشیر همای رحمت ضامن اجرای انصاف, برادری و برادری واما این یکی ضامن سود دهی و سود رسانی به خود و دوستان وأشنایان وبعضی دولتمردان و خانواده های أنها وتضمین کننده پایمالی حقوق پا برهنگان ومستضعفان -که سالها در کنج و گوشه بیچارگی که به امید فرج و أرامش و سکونت و دور از دغدغه فکری فرزندانشان در پناهگاه بی پناهی زندگی در انتظار نشسته اند – است و از کیسه خلیفه و از حقوق مظلومان - که کسی یارای دفاع از حقوق اینها نیست و هیچ دادگری را در مسیر بی عدالنی أنها نمی بینند چرا که دادگر خود تطمیع شده و هرگز ذوالفقارعدالت را نمایان نخواهد کرد وذوالفقار(قانون) را بر جولامگاه پارتی بازی و دوستی و بر جان ظالمان روانه نخواهد کرد- می بخشایند.
ذوالفقار علی برای مظلومان سایه گستر و حافظ ونعمت بود اما این یکی بر ظالمان  وپررویان و دوستان نعمت و بر مظلومان نقمت.لباس شمشیر عدالت علی غلاف و غذایش خون کثیف ظالمان و بی عدالتان و لباس این یکی به ظاهر ملبس به لباس عدالت و مجری این واژه مظلوم تاریخ ولی در خفی وباطن همچون گرگان وحشی و درنده مظلوم تاریخ(عدالت) وخشکاننده بیغش  و غذایش از طباغی طباغان ظالم و ماده اصلی خشک شده عدالت است.
بالا خره از خداوند منان می خواهیم تا با تعجیل در ظهور حضرت ولی عصر(عج) سفره عدالت را در سراسر گیتی بگستراند و عاملان له شدن عدالت در جامعه را به سزای اعمالشان برساند  

[ ۱۳٩۱/٩/٢٠ ] [ ٦:٤٤ ‎ب.ظ ] [ مالک فصیحی ]