(شهر قصابه )قصابه گمنام تاریخ (مالک فصیحی)

باغ شهر قصابه ، شهر زیبا و قشنگ استان اردبیل و محل گردشگران است وشهر قصابه در استان اردبیل و در قسمت غرب شهرستان مشکین شهر واقع شده و از شمال شرقی به روستای احمد بیگلو و از شمال به روستای کوجنق و از جنوب به روستای خراوان و از جنوب شرقی به روستای خورشیدآباد(چتز)وازطرف غرب به روستا های خنجر و حبشه واز شرق به روستا های حیق ومزرعه خلف منتهی می شود

زندگی چیست

مهربان:زندگی زندانیست که در آن بیشتر از زندانی زندانبان دارد

زندگی دین بزرگی است که بر گردن ماست

زندگی بیشترش سوختن است درس آموختن است

زندگی انتظاری است که آدم از یار و دوست خود دارد

زندگی فانوسی است لب دریای خیال آویزان می توان آنرا دید نه بیش روشن است به اندازه خویش

زندگی تابلوئی است نیمه راه که زسر منزل مقصود خبر می آورد کار او هشدار است گر مسافر رهش بیدار است

زندگی تجربه تلخ فراوان دارد دو سه تا کوچه وپس کوچه واندازه یک عمر بیابان داردdaryab.jpg

فصل با تو بودن

 

[ ۱۳٩٢/۱٠/٢ ] [ ٥:۳٩ ‎ب.ظ ] [ مالک فصیحی ]