(شهر قصابه )قصابه گمنام تاریخ (مالک فصیحی)

باغ شهر قصابه ، شهر زیبا و قشنگ استان اردبیل و محل گردشگران است وشهر قصابه در استان اردبیل و در قسمت غرب شهرستان مشکین شهر واقع شده و از شمال شرقی به روستای احمد بیگلو و از شمال به روستای کوجنق و از جنوب به روستای خراوان و از جنوب شرقی به روستای خورشیدآباد(چتز)وازطرف غرب به روستا های خنجر و حبشه واز شرق به روستا های حیق ومزرعه خلف منتهی می شود

بیشتر پرندگان روی شاخه درختان می نشینند و بدون ترس از سقوط ،‌حتی هنگام وزدیدن بادهای تند ، می‌خوابند .
این راز در زردپی هائی نهفته است که انگشتان را کنترل می کنند . به محض نشستن پرنده ، وزن بدن چنان زردپی ها را می کشد و سفت می کند که انگشتان جانور خم میشود و شاخه را محکم می گیرند .
در انتهای زردپی های دیگری که زیر استخوانهای چنگال قرار گرفته اند صدها برآمدگی کوچک قرار دارد . این برآمدگی درون غلاف های گیره مانند کاملا محم می شوند . سنگینی بدن پرنده روی سیم یا شاخه ، چفت شدن این برآمدگی های درون غلاف را تضمین می کند

[ ۱۳٩٢/٩/٦ ] [ ٧:٠٥ ‎ب.ظ ] [ مالک فصیحی ]