(شهر قصابه )قصابه گمنام تاریخ (مالک فصیحی)

باغ شهر قصابه ، شهر زیبا و قشنگ استان اردبیل و محل گردشگران است وشهر قصابه در استان اردبیل و در قسمت غرب شهرستان مشکین شهر واقع شده و از شمال شرقی به روستای احمد بیگلو و از شمال به روستای کوجنق و از جنوب به روستای خراوان و از جنوب شرقی به روستای خورشیدآباد(چتز)وازطرف غرب به روستا های خنجر و حبشه واز شرق به روستا های حیق ومزرعه خلف منتهی می شود

تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چرا انسان ها زمانیکه یکدیگر را می بینند، دست یکدیگر را گرفته و می فشارند؟ ویا به اصطلاح با هم دست می دهند؟ «دست دادن»، یک عادت بسیار قدیمی است. در زمان های بسیار قدیم اکثر مردها به همراه خود یک اسلحه حمل می کردند. بسیاری از آنها نیز این سلاح را در سمت راست خود یا دست راست خود به همراه داشتند.
در هنگامیکه دو دوست به یکدیگر می رسیدند و همدیگر را می دیدند، برای اینکه طرف مقابل سلاح را در دست او نبیند، دست خالی خود را به شخص مقابل نشان می دادند و این نشانه این بود که «من با تو دشمنی ندارم.» هر کدام از طرفین این کار را انجام می دادند و برای اینکه نسبت به یکدیگر احساس امنیت بیشتری داشته باشند، بطور خیلی آرام دست یکدیگر را گرفته و یا دست شان را به هم می مالیدند و عادت تکان دادن دست نیز بخاطر این می باشد که در آن لحظه مانع درآوردن سلاح از زیر لباس می شود و این حرکت به مرور زمان سمبل دوستی بین افراد با یکدیگر محسوب شد.

[ ۱۳٩٢/٩/٦ ] [ ٦:٤٥ ‎ب.ظ ] [ مالک فصیحی ]